Kweekvees, mobiel slachten, transport

2018: BARTH-MISSET STICHTING STEUNT DRIE PROJECTEN

Filosoof/bioloog Cor van der Weele van de WUR Philosophy Group krijgt €50.000,- voor haar onderzoek naar de rol die boeren en/of andere spelers uit de vleesproductieketen zouden kunnen spelen bij de productie van kweekvlees. Het onderzoek, zo oordeelde het Barth-Misset-bestuur, stelt een relevante en actuele vraag aan de orde en sluit goed aan bij maatschappelijke trends. Bij dat laatste valt te denken aan groeiende ambivalenties bij consumenten over traditionele vleesproductie en de wens van veel boeren duurzamer te gaan werken.

Bionext, een organisatie die als missie heeft in Nederland biologische ketens van boer tot consument  te verbinden, krijgt €5.000,- voor het opstarten van een crowd-fundingactie die als doel heeft (gedeeltelijke) financiering te realiseren van een mobiele slachtplaats voor varkens. Onder voorwaarden – waarvan één is dat Bionext erin slaagt het benodigde bedrag via crowd funding bij elkaar te krijgen – kan de organisatie aanspraak maken op een vervolgbijdrage van €30.000,- door de Barth-Misset Stichting. Een mobiele slachtplaats is innovatief en kan als pilot, ook als het om een relatief gering aantal varkens gaat, op termijn een voorbeeldfunctie vervullen en zo een grote stimulans betekenen voor de verbetering van dierenwelzijn.

Tot slot heeft de Barth-Misset Stichting 45.000 euro toegekend aan Eyes on Animals. Deze dierenwelzijnsorganisatie volgt diertransporten en voert inspecties uit op veemarkten, in slachthuizen en bij veebedrijven. Eyes on Animals zet zich effectief in tegen misstanden op het gebied van dierenwelzijn en blijft daarbij in dialoog met de industrie. De gelden van de BMS zullen door Eyes on Animals worden aangewend voor een project rond hittestress bij veetransporten en een project rond transport van geiten.

Veetransport: het moet minder en beter!

‘Transport van vee’ jaarthema Barth-Misset Stichting 2018-2019

Transport van vee, met daarbij inbegrepen het vangen, opdrijven, laden en lossen van de dieren, wordt het jaarthema 2018-2019 van de Barth-Misset Stichting. Dit maakte het BMS-bestuur bekend tijdens het eerste openbare BMS-evenement, de fondslancering op 16 maart j.l. bij Kipster in Oirlo. Het bestuur heeft twee redenen voor de keuze van dit zwaartepunt: de zeer ernstige dierenwelzijnsproblemen die zich veelal voordoen bij transport van vee en de wens van de oprichters, Else Barth en Henk Misset, aan transport van vee in het bijzonder aandacht te geven bij de stichtingsactiviteiten. Dat transport het jaarthema van de BMS is tot eind 2019 betekent onder meer dat subsidieaanvragen voor projecten die aansluiten bij deze thematiek – dat wil zeggen dat ze vervanging, vermindering en verfijning van veetransport als doel hebben – bij gelijke geschiktheid met voorrang behandeld zullen worden. Zie voor meer info over het BMS-jaarthema de notitie JAARTHEMABMStransportvee.

Dierenwelzijn: van boer tot consument

Presentatie van de agenda en het fonds van de Barth-Misset Stichting

De eerste publieke bijeenkomst van de Barth-Misset stichting is gehouden op vrijdag 16 maart 2018 in het Kippenhok van Kipster in Oirlo. De stichting nodigde denkers en doeners op het gebied van dierenwelzijn van harte uit deze boeiende bijeenkomst bij te wonen met inspirerende sprekers en initiatieven die het welzijn van vee in de productieketen in de kijker spelen. Hun initiatieven vormen een mooie opmaat naar de presentatie van de agenda en het fonds van de stichting.

Lees het verslag van deze bijeenkomst.

Denksessies met de Argumentenfabriek

Op 14 en 26 september j.l. kwamen op uitnodiging van de Barth-Misset Stichting mensen met verschillende expertises bijeen in Amsterdam voor twee denksessies met De Argumentenfabriek. Grote gemene deler tussen de genodigden was: professionele afffiniteit met dierenwelzijn. Hoogleraren en lectoren op het gebied van dierenwelzijn, beleidsmakers, veehouders en vertegenwoordigers van dierenwelzijnsorganisaties, retail en transportwereld bogen zich onder leiding van AF-medewerkers Jenny Cossen en Majelle Verbaak  over de volgende vragen:  (1) Welke factoren – in de leefomstandigheden en tijdens transport van dieren in de intensieve veehouderij en slachtindustrie  – vormen een bedreiging voor hun welzijn? (2) Aan welke daarvan zou de Barth-Misset Stichting de komende jaren prioriteit moeten geven bij haar activiteiten? Aan de hand van de uitkomsten van deze denksessies heeft het bestuur van de Barth-Misset Stichting een agenda opgesteld voor de komende jaren. Deze agenda zal sturend worden voor jaarlijkse speerpunten van de stichting en voor het afwegingskader dat de stichting gaat hanteren bij het toekennen van projectsubsidies. Zie Dierenwelzijn veehouderij

  

Nieuw bestuurslid: Jasmijn Snoijink

Met ingang van augustus 2017 is Jasmijn Snojink als gewoon bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Barth-Misset Stichting. Zij is programmamaker, journalist en vennoot bij Fast Facts, een organisatie die video’s, artikelen, talkshows en radioprogramma’s organiseert over wetenschap. Ze heeft ruime ervaring met de organisatie van projecten met een maatschappelijk thema en veel affiniteit met het thema dierenwelzijn. Het bestuur heet haar van harte welkom.

Adviesgroep Barth-Misset Stichting samengesteld

De Barth-Misset Stichting gaat met ingang van 2018 jaarlijks een subsidieronde houden. Een adviesgroep zal deze aanvragen beoordelen en het bestuur een aanbeveling doen over de te financieren projecten.De eerste adviesgroep is inmiddels samengesteld. Die bestaat uit Hans Hopster (themaleider Dierenwelzijn WUR en lector Dierenwelzijn op Van Hall Larensteijn in Leeuwarden), Vera Bavinck (veearts en dierenwelzijnsadviseur bij Kanters Diervoedingssupplementen), Ruud Zanders (innovatief pluimveehouder en lector Pluimveehouderij op Hogeschool Aeres in Dronten) en Lotte Sluiter (programmamaker en -coördinator bij Food Cabinet). Het bestuur is blij van hun inhoudelijke kennis en praktische ervaring te kunnen profiteren. Else de Jonge (bestuurssecretaris BMS) zal de adviesgroep faciliteren en coördineren.