Sluitdatum vooraanvraag 2020: deadline 17 februari 24.00 uur


 

De Barth-Misset Stichting werkt met een vooraanvraagronde. In de vooraanvraag presenteert de aanvrager een relatief korte projectomschrijving inclusief het aan te vragen bedrag. Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert de adviesgroep van de Barth-Misset Stichting de meest veelbelovende projecten. Deze  krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde. Voor deze tweede ronde moet de aanvrager een uitgebreid projectdossier indienen. Het Barth-Misset-bestuur kiest uit deze definitieve aanvragen de in 2020 te financieren projecten en zal zich daarbij laten leiden door de aanbevelingen van de BMS-adviesgroep. Zowel de vooraanvraag als de definitieve aanvraag moeten worden ingediend via de website van de stichting.

De vooraanvraagronde 2020 heeft 17 februari  als deadline. Vooraanvragen kunnen  tot en met die dag worden ingediend, daarna niet meer.

De uitslag van de vooraanvraagronde wordt uiterlijk 18 maart 2020 bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van een definitieve aanvraag is vervolgens 17 april 2020.

THEMA ‘HET MAAKBARE DIER’

Het jaarthema van 2020 en 2021 is ‘Het Maakbare Dier’. Het Barth-Misset Fonds agendeert  hiermee de morele legitimiteit van fysieke ingrepen bij dieren in de intensieve veehouderij, die vaak als doel hebben productiviteit en efficiëntie te vergroten, maar die niet zelden een inbreuk vormen op de fysieke integriteit van dieren en onrecht doen aan hun intrinsieke waarde. Het fonds nodigt iedereen uit mee te denken over diervriendelijk(r) alternatieven voor zulke ingrepen – dat wil zeggen: altenatieven die zulke ingrepen verfijnen, verbeteren of overbodig maken – en ziet aanvragen voor de financiering daarvan met belangstelling tegemoet. Ook voor andere projecten die dierenwelzijn in de intensieve veehouderij bevorderen kunnen aanvragen worden ingediend. Bij gelijke geschiktheid zal het BMF-bestuur de voorkeur geven aan projecten die onder het jaarthema vallen.

Voor achtergondinfo bij het jaarthema zie de notitie: HET MAAKBARE DIER

RICHTLIJNEN & AFWEGINGSKADER

Zowel aanvrager als aanvraag moeten aan diverse voorwaarden voldoen om financiering voor hun project te krijgen van de Barth-Misset Stichting. Lees er alles over in: RichtlijnenAfwegingskaderBMS2020

FORMULIEREN VOORAANVRAAG 2020

U kunt uw vooraanvraag indienen tot en met 17 februari:

De inzendtermijn is verlopen.