VOORAANVRAAG 2019: DINSDAG 5 FEBRUARI

De Barth-Misset Stichting werkt met een vooraanvraagronde. In de vooraanvraag presenteert de aanvrager een relatief korte  projectomschrijving inclusief het aan te vragen bedrag. Uit de vooraanvragen die worden ingediend, selecteert de adviesgroep van de Barth-Misset Stichting de meest veelbelovende projecten. Deze  krijgen toegang tot de tweede en definitieve ronde. Voor deze ronde moet de aanvrager een uitgebreid projectdossier indienen. Het Barth-Misset-bestuur kiest uit deze definitieve aanvragen de in 2019 te financieren projecten en zal zich daarbij laten leiden door de aanbevelingen van de BMS-adviesgroep. Zowel de vooraanvraag als de definitieve aanvraag moeten worden ingediend via de website van de stichting: zie hieronder. De vooraanvraagronde 2019 heeft dinsdag 5 februari als deadline. Vooraanvragen kunnen die dag tot twaalf uur ‘s avonds worden ingediend, daarna niet meer.

De uitslag van de vooraanvraagronde wordt uiterlijk 15 maart 2019 bekendgemaakt. De deadline voor het indienen van de definitieve aanvraag is vervolgens 15 mei 2019.

THEMA ‘TRANSPORT’

Het jaarthema van 2019 is opnieuw ‘transport’. Dat betekent dat projecten die het verfijnen, verminderen, verbeteren of zelfs overbodig maken van veetransport bij gelijke geschiktheid voorrang krijgen boven projecten waarvoor dat niet geldt. Voor meer info over het jaarthema zie: JAARTHEMABMStransportvee

RICHTLIJNEN & AFWEGINGSKADER

Zowel aanvrager als aanvraag moeten aan diverse voorwaarden voldoen om financiering voor hun project te krijgen van de Barth-Misset Stichting. Lees er alles over in: RichtlijnenAfwegingskaderBMS2018

FORMULIEREN VOORAANVRAAG 2019

Inzendtermijn Vooraanvraag is gesloten.