Vooraanvraag subsidieronde 2019 afgerond

De Barth-Misset Stichting ontving in februari 2019 dertien aanvragen voor (mee)financiering van projecten die als doel hebben het welzijn van slachtvee te verbeteren. Net als in 2018 is het thema dit jaar ‘transport’. Vijf projecten kregen toegang tot de tweede ronde. De aanvragers hebben tot 15 mei de tijd om een uitgebreid dossier over hun…

2018: Barth-Misset Stichting steunt drie projecten

Kweekvees, mobiel slachten, transport Filosoof/bioloog Cor van der Weele van de WUR Philosophy Group krijgt €50.000,- voor haar onderzoek naar de rol die boeren en/of andere spelers uit de vleesproductieketen zouden kunnen spelen bij de productie van kweekvlees. Het onderzoek, zo oordeelde het Barth-Misset-bestuur, stelt een relevante en actuele vraag aan de orde en sluit…

Denksessies met de Argumentenfabriek

Op 14 en 26 september j.l. kwamen op uitnodiging van de Barth-Misset Stichting mensen met verschillende expertises bijeen in Amsterdam voor twee denksessies met De Argumentenfabriek. Grote gemene deler tussen de genodigden was: professionele afffiniteit met dierenwelzijn. Hoogleraren en lectoren op het gebied van dierenwelzijn, beleidsmakers, veehouders en vertegenwoordigers van dierenwelzijnsorganisaties, retail en transportwereld bogen…

Veetransport: het moet minder en beter!

‘Transport van vee’ jaarthema Barth-Misset Stichting 2018-2019 Transport van vee, met daarbij inbegrepen het vangen, opdrijven, laden en lossen van de dieren, wordt het jaarthema 2018-2019 van de Barth-Misset Stichting. Dit maakte het BMS-bestuur bekend tijdens het eerste openbare BMS-evenement, de fondslancering op 16 maart j.l. bij Kipster in Oirlo. Het bestuur heeft twee redenen…

Dierenwelzijn: van boer tot consument

Presentatie van de agenda en het fonds van de Barth-Misset Stichting De eerste publieke bijeenkomst van de Barth-Misset stichting is gehouden op vrijdag 16 maart 2018 in het Kippenhok van Kipster in Oirlo. De stichting nodigde denkers en doeners op het gebied van dierenwelzijn van harte uit deze boeiende bijeenkomst bij te wonen met inspirerende…

Adviesgroep Barth-Misset Stichting samengesteld

De Barth-Misset Stichting gaat met ingang van 2018 jaarlijks een subsidieronde houden. Een adviesgroep zal deze aanvragen beoordelen en het bestuur een aanbeveling doen over de te financieren projecten.De eerste adviesgroep is inmiddels samengesteld. Die bestaat uit Hans Hopster (themaleider Dierenwelzijn WUR en lector Dierenwelzijn op Van Hall Larensteijn in Leeuwarden), Vera Bavinck (veearts en…

Nieuw bestuurslid: Jasmijn Snoijink

Met ingang van augustus 2017 is Jasmijn Snojink als gewoon bestuurslid toegetreden tot het bestuur van de Barth-Misset Stichting. Zij is programmamaker, journalist en vennoot bij Fast Facts, een organisatie die video’s, artikelen, talkshows en radioprogramma’s organiseert over wetenschap. Ze heeft ruime ervaring met de organisatie van projecten met een maatschappelijk thema en veel affiniteit…

Interim stichtingsbestuur van start

Begin oktober 2015 is het stichtingsbestuur voor een eerste vergadering bijeen geweest. Na het overlijden van de oprichters Else Barth en Henk Misset stonden bestuurlijke en financiële zaken op de agenda. De statutenwijzigingen die door Henk Misset voorbereid zijn, maar door zijn overlijden, niet geëffectueerd waren, zijn bekrachtigd. De komende maanden is een verkenningsfase om…