Beleid

De Barth-Misset Stichting, een Algemeen Nut Beogende Instelling, is actief geworden na het vrijkomen in 2015 van de financiële middelen die de oprichters van de stichting, Else Barth en Henk Misset, verzameld hebben om het doel van de stichting te realiseren. De Barth-Misset Stichting heeft een bestuur van minstens drie en maximaal vijf personen. De stichting financiert projecten die de missie van de stichting ondersteunen en organiseert reflectieve activiteiten, zoals debatten, seminars en lezingen, rondom dierenwelzijn. De stichting beoogt met haar inspanningen in een periode van twintig jaar een aantoonbaar positieve invloed uit te oefenen op de leef- en transportomstandigheden van slachtvee. Het bestuur ziet erop toe dat het vermogen van de stichting voor dat doel wordt ingezet en publiceert met ingang van 2017 – het jaar waarin de activiteiten van de Barth-Misset Stichting daadwerkelijk van start gaan – op deze website jaarlijks een jaarverslag en financiële verantwoording.

 

Bestuur

Het bestuur van de Barth-Misset Stichting bestaat, op verzoek van de oprichters, uit twee personen die zijn aangewezen door de Dierenbescherming, twee bestuursleden van de Stichting voor Empirische Logica & Analytische Filosofie (een stichting die de filosofische nalatenschap van Else Barth beheert) en uit een vijfde, door de andere vier aan te wijzen, bestuurslid. Dit vijfde lid is in augustus toegtreden tot het bestuur. De Barth-Misset Stichting opereert onafhankelijk van de Dierenbescherming en de Stichting voor Empirische Logica & Analytische Filosofie.

 

De huidige bestuursleden zijn (vlnr) Jacob Bouwman (voorzitter), Jeroen van Dijke (penningmeester), Bert van den Berg (gewoon bestuurslid), Else de Jonge (secretaris) en Jasmijn Snojink (gewoon bestuurslid). De laatste staat niet op de foto.