De missie van de

Barth-Misset Stichting

De Barth-Misset Stichting (BMS) heeft als doel de verblijfs- en transportomstandigheden van dieren in de vleesindustrie te verbeteren. De BMS streeft dit doel na door:

  • als financier op te treden van projecten die bijdragen aan het verminderen van dierenwelzijnsproblemen in de verblijfs- en transportomstandigheden van groot en klein slachtvee en die met nieuwe oplossingen komen ter verbetering van die omstandigheden;
  • reflectie-, debat- en onderzoeksactiviteiten te organiseren die het publieke bewustzijn over de leefsituatie van groot en klein slachtvee, bij de productie en tijdens transport, vergroten en die bij een groter publiek de consideratie versterken met belangen van de betrokken dieren.

Bij het verwezenlijken van de stichtingsdoelen streeft de Barth-Misset Stichting naar dialoog en samenwerking met de industrie en naar verandering van binnenuit. De Barth-Misset Stichting is een initiatief van het echtpaar Barth-Misset. Voor meer informatie over de oprichters van de stichting, zie ‘Over de oprichters’.

Volg ons ook op Facebook
Meld je aan voor onze nieuwsbrief