Het echtpaar Barth-Misset

De Noors-Nederlandse filosofe Else Barth (1928 -2015) was hoogleraar Logica en Analytische Filosofie aan de Universiteit Utrecht en aan de Rijksuniversiteit Groningen. Henk Misset (1922-2015) was hoogleraar Economie aan de Universiteit van Amsterdam en van 1970 tot 1986 directeur van het Netherlands Institute for Advanced Studies.

In 2011 richtten zij samen de Barth-Misset Stichting op. Na hun overlijden in 2015 heeft het huidige bestuur het doel van de stichting actief ter hand genomen. Bij het verwezenlijken van de stichtingsdoelen zal het bestuur, in de geest van de oprichters,  dialoog, debat en kennis op basis van empirisch onderzoek een centrale plaats toekennen, en streven naar verbetering boven utopisme laten prevaleren.

 

(foto: Dick Pots)